Stwierdzenie nieważności małżeństwa Warszawa i oferta kancelarii

Termin „unieważnienie i stwierdzenie nieważności małżeństwa Warszawa” jest mylący, ponieważ Kościół nie rozwiązuje ani nie wymazuje węzła małżeńskiego. Kościół raczej wydaje oświadczenia o nieważności, gdy odkrywa, że strony nie zostały rzeczywiście złączone przez Boga, a zatem nie było pełnego duchowego małżeństwa sakramentalnego w rozumieniu Kościoła.

Dlaczego powinienem uzyskać oświadczenie o nieważności, stwierdzeniu nieważności małżeństwa Warszawa?

Osoby, które otrzymały oświadczenie o nieważności, w wyniku tego procesu wyraziły poczucie ulgi, pełni i uzdrowienia. Tym, którzy zawarli nowy związek małżeński poza Kościołem, Deklaracja nieważności daje możliwość korzystania ze wszystkich przywilejów, otrzymania łask oferowanych przez sakramenty i ponownego nawiązania bliższej więzi ze wspólnotą. Jest to proces zrozumienia, uzdrowienia i udostępnienia sprawiedliwości i współczucia Bożego osobie rozwiedzionej w Warszawie.

Jak mogę dowiedzieć się o stwierdzeniu nieważności jakim jest stwierdzenie nieważności małżeństwa Warszawa?

Możesz zwrócić się do swojego proboszcza, księdza/diakona lub osoby świeckiej (zwanej ministrem uległym) w Twojej parafii, która została przeszkolona w tym procesie. Jeśli napotkasz trudności w swojej parafii, możesz zwrócić się o skierowanie na stwierdzenie nieważności małżeństwa Warszawa bezpośrednio do Trybunału.