Awaryjne otwieranie samochodów Legionowo i Warszawa – zapraszamy!

Ślusarze wykonujący awaryjne otwieranie samochodów Legionowo wyjmą stare części i wyczyszczą je przed włożeniem nowych.
Utrzymuje zapisy i dzienniki konserwacji, w tym zakończone prace, inwentarz, używany sprzęt i harmonogramy konserwacji; przygotowuje i przedstawia raporty przełożonym i kierownikom. Odpowiada na zapytania i komentarze klientów i obywateli dotyczące wyposażenia i systemów budowlanych.


Uczestniczy w przygotowaniu rocznego budżetu na awaryjne otwieranie samochodów Legionowo; przygotowuje kosztorysy dla przydzielonego projektu z uwzględnieniem czasu, robocizny, części, materiałów eksploatacyjnych i sprzętu.
Przyjmuje odpowiedzialność za większe lub mniejsze naprawy pod nieobecność przełożonego, w tym dyżury awaryjne.
W pełni wykorzystuje komputerowy system zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS) używany przez powiat w Legionowie.
Musi być gotowy do pracy w wyznaczone weekendy i wieczory pod telefonem aby wykonać awaryjne otwieranie samochodów Legionowo.