Prawnik a notariusz Wrocław – jaka jest różnica w pełnionych obowiązkach?

Notariusz Wrocław jest prawnikiem dopuszczonym i upoważnionym przez Sąd Najwyższy w Polsce do świadków podpisów, sporządzania i poświadczania umów i oświadczeń, uwierzytelniania ważności niektórych dokumentów.

Notariusz Wrocław podlega wyższym standardom staranności niż prawnik. Ze względu na etyczny charakter świadczonych usług oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie sporządzania i / lub legalizacji niektórych dokumentów, kancelaria notarialna jest bardzo ceniona. Niektóre dokumenty wymagają notarialnego sporządzenia niektórych dokumentów, w którym to przypadku notariusz Wrocław musi sporządzić dokument, który następnie zostaje podpisany i poświadczony w obecności notariusza. Dokumenty te nazywane są aktami notarialnymi i obejmują między innymi umowy przedmałżeńskie i pożegnalne, akty służebności, cesje prawa użytkowania, dzierżawy notarialne, darowizny powiernicze oraz obligacje notarialne.

Takie dokumenty są przechowywane u notariusza, a notariusz z Wrocławia jest również zobowiązany do prowadzenia protokołu i rejestru wszystkich dokumentów sporządzonych przez takiego notariusza i poświadczonych przed nim.