Projektant, architekt wnętrz Warszawa

Feng shui to starożytna chińska filozofia, która dąży do znalezienia równowagi i harmonii między żywiołami. Włączenie feng shui w architekturę wnętrz Warszawa wykracza poza założenia dotyczące komfortu i estetyki w stylu zachodnim. Zamiast tego kładzie nacisk na zdrowie fizyczne i psychiczne, sukces i zdrowe relacje, które są wywoływane przez pozytywny przepływ energii. Często nazywane sztuką umieszczania, najprościej mówiąc, feng shui polega na ustawianiu różnych elementów w celu optymalizacji „Chi” lub energii. Termin składa się z dwóch słów: „feng”, co oznacza wiatr i „shui”, co oznacza wodę. Te dwa elementy są nie tylko podstawowe i niezbędne dla ludzkiej egzystencji, ale także poruszają się i krążą po całym świecie. Chociaż zasady feng shui mają zastosowanie do wielu elementów życia, są one powszechnie praktykowane i stosowane przez architekta wnętrz Warszawa w projektowaniu wnętrz, ponieważ narzędzia stosowane w analizie feng shui można najłatwiej zastosować w kontekście domu.

Elementy Feng Shui, jakie stosuje architekt wnętrz Warszawa:
Pięć ważnych elementów feng shui to drewno, metal, ziemia, woda i ogień.
Drewno – Symbolizuje wzrost i witalność. Umieszczanie przedmiotów drewnianych w twojej przestrzeni sprzyja rozwojowi osobistemu. Rośliny i drewniane meble to łatwy sposób na dodanie tego elementu.
Metal – Symbolizuje logikę i inteligencję. Wspiera wiedzę i ostrość umysłu. Architekt wnętrz Warszawa doda ten element do swojej przestrzeni za pomocą metalowych ram lub rzeźb.
Ziemia – Symbolizuje stabilność i równowagę. Pomaga uziemić i ustabilizować. Wprowadź element ziemi do wnętrza za pomocą skał, kryształów i zdjęć krajobrazowych.
Woda – Symbolizuje mądrość i spokój. Pomaga w przejrzystości i relaksacji. Architekt wnętrz Warszawa dodaje lustra, powierzchnie odblaskowe i akwaria – są to sposoby na dodanie elementu wodnego do przestrzeni.